Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest: 

 

Marcin Bejger prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą WEBLIFE - MARCIN BEJGER , NIP: 5862193488, REGON: 382815140.

Skąd pochodzą Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie Twojej wizyty na stronie www.racepix.pl oraz akceptacji komunikatu o treści podstawowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz cookies, gdy wypełniłaś/wypełniłeś formularz rejestracyjny lub zakupowy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, informacji na stronie itp. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie;

- wykonania zawartej z Administratorem umowy;

- dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach naszej strony internetowej lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej;

- dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;

- prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora oraz usług bądź towarów osób trzecich;

- prowadzenia badań i analiz – analityka;

- obsługi Twoich próśb i żądań;

- prowadzenia analiz statystycznych.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 

Zbierane przez nas, za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również w dalszej części RODO, a w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f, tj.:

 

- w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez osobę, której dotyczą;

- w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobom, której dane dotyczą;

- w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się bezpośrednio z Administratorem m. in. pod adresem e-mail: kontakt@racepix.plwyłączenie obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym. Będziemy przetwarzać́ Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz na to zgody albo będzie to niezbędne ze względu na wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub istnienie jego prawnie uzasadnionego interesu. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy, spersonalizowania udostępnianych Ci treści, wyświetlenia reklamy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz dostosowania wyglądu strony internetowej.

 

Jakie prawa Ci przysługują̨?

 

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:

 

-    prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania,

-    prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

-    prawo do przenoszenia danych,

-    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-    cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

-    prawo dostępu do danych,

-    prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych,

-    prawo do niepodlegania decyzji opierającej się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),

-    prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.

 

 

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 

w zakresie sprostowania danych:

- gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w zakresie żądania usunięcia danych:

- jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,

- okaże się, że Twoje dane będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

- jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,

- jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 

w zakresie ograniczenia przetwarzania danych:

- gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych,

- gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,

- gdy Twoje dane nie będą̨ nam już potrzebne, ale mogą̨ być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,

- gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

w zakresie żądania przeniesienia danych:

- gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

 

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, regulującego kwestie ochrony danych osobowych.

 

Prawo sprzeciwu:

    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli użytkownik, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do takich celów.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Zaufani partnerzy zajmują się m. in. obsługą naszej strony internetowej, przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe oraz przeprowadzają̨ analizę statystyczną ruchu na naszej stronie. Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

 

Zaufani partnerzy to przede wszystkim:

 

-    dostawcy usług płatniczych,

-    kurierzy, operatorzy finansowi,

-    wydawcy,

-    sieci reklamowe,

-    agencje interaktywne,

-    reklamodawcy.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przechowywane są̨ jedynie tak długo jak to jest niezbędne:

-    do momentu wycofania zgody,

-    do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

-    ze względu na wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub istnienie jego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

 

Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Witryny WWW wykorzystują̨ również pliki cookies lub inne podobne technologie, które przetwarzają̨ Twoje dane na podstawie Twojej zgody w celach związanych z profilowaniem.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany – w tym poprzez wykorzystywanie ciasteczek) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową i wyświetlaniem treści oraz reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań́.

 

2. Pliki Cookie.

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia działania jej niektórych funkcji używamy tzw. cookies (ang. ciasteczka).

 

Pragniemy abyście wiedzieli, iż:

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

c)    utrzymanie sesji użytkownika na naszej stronie intenetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawcami oraz partnerami.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy korzystający z naszej strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika korzystającego z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mając na uwadze Państwa wygodę, załączamy hiperłącza do instrukcji dot. wybranych przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Safari (dla wybranych macOS), Internet Explorer, Opera

 

UWAGA!

 

Informujemy, że wyłączenia stosowania plików cookie lub ich ograniczenie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej!

 

3. Bezpieczeństwo Twoich danych.

Podstrony naszej strony internetowej, dostęp do których wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są̨ przy użyciu protokołu Securit Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

Korzystając z naszej strony internetowej należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych użytkowników, którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się opublikować. Dlatego też z funkcji takich należy korzystać́ rozważnie.

 

4. Treści.

Prosimy pamiętać, że treści udostępniane przez użytkownika na naszej stronie internetowej mogą być m.in. rozpowszechniane i udostępniane ogółowi użytkowników naszej strony internetowej, również osobom niezalogowanym.

 

5. Informacje zawarte w logach dostępowych.

Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania naszej strony internetowej przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszej strony internetowej, jak również w celach analizy statystycznej.

 

6. Prywatność małoletnich.

Nie zabiegamy w sposób świadomy o przekazywanie danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamujemy w sposób świadomy produktów czy usług dla dzieci.

 

7. Linki do innych stron internetowych.

Na naszej stronie internetowej możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

 

8. Zmiany w polityce prywatności.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej mogą̨ wpłynąć na zmiany w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

9. Pytania i kontakt.

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować, w szczególności w celu sprostowania swoich danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem poczty elektronicznej (m.in. kontakt@racepix.pl).